FCE kurz
Typ lekce:Skupinová
Vyučovaný jazyk:Angličtina
O lekci: <ul> <li>celoroční přípravný kurz na certifikát FCE u British Councilu</li> <li>jedná se o celoroční kurz, 1 x 90 minut (2 vyučovací hodiny) týdně</li> <li>obsahuje celkem 72 vyučovacích hodin</li> <li>maximální počet účastníků ve skupině je 6 osob</li> <li>cena kurzu je 11 300,- Kč</li> </ul>
Cena: 11 300 Kč / celoroční kurz
Poznámka:<p><em>POZOR!!! Cena kurzu neobsahuje poplatky za zkoušku, certifikát a učebnice.</em><br /> Vhodné pro studenty, kteří chtějí studovat nebo pracovat v zahraničí, nebo u zahraničních firem v ČR. Certifikáty FCE jsou vyžadovány pro studium na většině britských univerzit a také univerzit v řadě dalších anglicky mluvících zemích. Cílem kurzu je kvalitně připravit studenta na zvládnutí zkoušky. Student musí pochopit a zvládnout všechny složky jazyka včetně širokého rozsahu slovní zásoby a být schopen komunikovat v angličtině ve většině společenských situacích. Kurzy není nutné zakončit zkouškou. Tento typ kurzu si může vybrat i student, který má zájem o rovnoměrné zvládnutí všech následujících oblastí jazyka: čtení, psaní, porozumění, gramatika, slovní zásoba a mluvení. V kurzech je rovnoměrně procvičováno všech pět oddílů zkoušky – Reading, Writing, English in Use, Listening a Speaking.<br /> <em>AML Tip:</em> Navštivte<a href="http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-english-exams.htm"> http://www.britishcouncil.org/cz/czechrepublic-english-exams.htm</a></p>

Preferované termíny výuky:

Individuální lekce mohou začínat od 7:00.

Konec všech typů výuky nejpozději v 22:00.

Zaškrtněte dny, které se Vám hodí.

Zvolte nejdřívější možný začátek kurzu.

Zvolte nejpozdější možný konec kurzu.