Naši lektoři

Vedení naší školy si svých lektorů váží, ctí je a pravidelně s nimi komunikuje. Výběr lektorů do naší školy je náročný, protože na rozdíl od většiny jazykových škol nemáme striktní metodu výuky a jsme na to hrdí.

Máme pevně dané mantinely, ve kterých se lektor – osobnost či průvodce může pohybovat. Mezi tyto mantinely/pravidla patří:

  • Klienti jsou na hodině aktivní.
  • Gramatiku se učí převážně v komunikaci či jiných praktických cvičení. Písemná cvičení na hodinách nejsou, klienti je dostávají formou domácích úkolů. Učíme v malých skupinkách se stejnou úrovní znalostí.
  • Lektor miluje, to co dělá.

Těmito mantinely vytváříme pro lektora jasně vymezený prostor, kde může tvořit a naplno projevit svůj talent. Může se ideálně přizpůsobit individuálním potřebám klientů v kurzu a zůstane mu přitom radost, svoboda, zodpovědnost a smysluplnost z učení, kterou tak často postrádáme všude kolem nás.

Naše dlouhodobá zkušenost tento model velmi a čím dál více potvrzuje a z toho máme opravdovou radost, neboť jsme v tomto ohledu školou pilotní a jedinečnou. Přesto věříme, že v budoucnosti nebudeme školou jedinou, a že se způsob práce nejen s klienty, ale i s lektory v tomto ohledu posune.

Jsme velmi hrdí na celý lektorský tým, který v naší škole pracuje a velmi rádi jej představíme i vám.

S díky za AML jazykovou školu

Pavel Neckář
ředitel